ศาลจังหวัดเดชอุดม
Detudom Provincial Court
News
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม ให้จัดตั้งศูนย์รับชมภาพและฟังเสียงคำเบิกความ จากการสืบพยานด้วยระบบบันทึกภาพและอิเล็กทรอนิกส์ (e-Hearing System) และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่จัดทำสรุปคำเบิกความ เพื่อประกอบการรับฟังเสียงคำเบิกจากระบบดังกล่าว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ประจำภาค 3 ครั้งที่ 2/2566 และรับมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณจากอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 3 ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นศาลดีเด่นกลุ่มศาลจังหวัด ในสังกัดสำนักงานอธิบดี ผู้พิพากษาภาค 3 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา สักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในอำเภอเดชอุดม เนื่องในโอกาสโยกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ที่ศาลแห่งอื่น ในวาระโยกย้ายข้าราชการตุลาการ 1 เมษายน 2566 ประกาศศาลจังหวัดเดชอุดม เรื่องหลักเกณฑ์ วีธีการ และเงื่อนไขในการให้บริการขอคัดถ่ายเอกสารในคดีออน์ไลน์ผ่านระบบ CIOS ประกาศศาลจังหวัดเดชอุดมเรื่อง เปิดทำการศาลโครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาคดี หรือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนฯ

 

ศาลยุติธรรมเปิดให้บริการยื่นประกันออนไลน์ผ่านระบบ CIOS

 
E-Learning

                        

 

 

 

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
ปฏิทินนัดความ

 >>>>> บันทึกจองนัดคิวประชุมผ่านจอภาพ   <<<<<    

            หรือสแกน >>>><<<<

หมายเหตุ   1. นัดอ่านคำพิพากษาคดีทุกวันยกเว้นวันจันทร์ รับวันละ 3 คดี เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา
               2. นัดสืบพยานทางจอภาพทุกวันยกเว้นวันจันทร์ รับวันละ 1 คดี เวลา 09.00 - 16.30 นาฬิกา
               3. กรุณาตรวจสอบวันนัดที่ว่างก่อนจองคิวนัดประชุมผ่านจอภาพ