ศาลจังหวัดเดชอุดม
Detudom Provincial Court
News
ประกาศศาลจังหวัดเดชอุดมเปิดทำการในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ฯ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัด เดชอุดม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมารักษาความปลอดภัย จ้างเหมา ทำความสะอาดและจ้างเหมาดูแลระบบวิศวกรรมอาคารศาลจังหวัดเดชอุดม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม ให้การต้อนรับนายยุทธนา รังษีกาญจน์ส่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ ช่วยทำงานชั่วคราว ในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหาร พร้อมคณะศึกษาดูงาน ในโอกาสเข้าศึกษา ดูงานในศาลจังหวัดเดชอุดม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจการใช้งานระบบบันทึกข้อมูลและจัดทำรายงานผลการส่งหมายสำหรับเจ้าพนักงานศาล Court Notice Report System : Court Rider สำหรับบุคลากรศาลอื่นที่แสดงประสงค์นำระบบไปใช้งาน จำนวน 14 ศาล ผ่านระบบถ่ายทอด การประชุมออนไลน์ (Google meet) ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม เป็นวิทยากรบรรยายโครงการสัมมนา เรื่อง Speech to Text for Smart Court

 
ศาลยุติธรรมเปิดให้บริการยื่นประกันออนไลน์ผ่านระบบ CIOS
 

E-Learning

                        

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
ปฏิทินนัดความ

 >>>>> บันทึกจองนัดคิวประชุมผ่านจอภาพ   <<<<<    

            หรือสแกน >>>><<<<

หมายเหตุ   1. นัดอ่านคำพิพากษาคดีทุกวันยกเว้นวันจันทร์ รับวันละ 3 คดี เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา
               2. นัดสืบพยานทางจอภาพทุกวันยกเว้นวันจันทร์ รับวันละ 1 คดี เวลา 09.00 - 16.30 นาฬิกา
               3. กรุณาตรวจสอบวันนัดที่ว่างก่อนจองคิวนัดประชุมผ่านจอภาพ