Accessibility Tools

ศาลจังหวัดเดชอุดม
Detudom Provincial Court
News
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม กล่าวแสดงความยินดีและอวยพรให้แด่ข้าราชการศาลยุติธรรม เนื่องในโอกาสโยกย้ายข้าราชการศาลยุติธรรม รอบ ตุลาคม 2566 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม เป็นประธานกล่างเปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อการติดต่อสื่อสารในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ถ่ายทอดผ่านระบบ Google Meet ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม พร้อมด้วยผู้อำนวยการฯร่วมปรึกษาข้อราชการกับผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม ให้การต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานีและคณะผู้พิพากษาสมทบ ในโอกาสเดินทางมารับรายงานตัวและติดตามผลการปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลของเด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตอำนาจศาลจังหวัดเดชอุดม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม มอบเงินสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แด่ข้าราชการศาลยุติธรรมในศาลจังหวัดเดชอุดม เนื่องในโอกาสคลอดบุตร

 

ศาลยุติธรรมเปิดให้บริการยื่นประกันออนไลน์ผ่านระบบ CIOS

 
E-Learning

                        

 

 

 

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
ปฏิทินนัดความ

 >>>>> บันทึกจองนัดคิวประชุมผ่านจอภาพ   <<<<<    

            หรือสแกน >>>><<<<

หมายเหตุ   1. นัดอ่านคำพิพากษาคดีทุกวันยกเว้นวันจันทร์ รับวันละ 3 คดี เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา
               2. นัดสืบพยานทางจอภาพทุกวันยกเว้นวันจันทร์ รับวันละ 1 คดี เวลา 09.00 - 16.30 นาฬิกา
               3. กรุณาตรวจสอบวันนัดที่ว่างก่อนจองคิวนัดประชุมผ่านจอภาพ