ศาลจังหวัดเดชอุดม
Detudom Provincial Court
News
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมความรู้และเสริมทักษะการให้บริการที่เป็นเลิศของบุคลากรศาลจังหวัดเดชอุดมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ"เพิ่มความรู้เกี่ยวกับทักษะการยิงปืนขั้นพื้นฐาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและการใช้อาวุธปืนที่ถูกต้อง ประกาศศาลจังหวัดเดชอุดม เรื่องเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ศาลจังหวัดเดชอุดม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน ศาลจังหวัดเดชอุดม ร่วมกิจกรรมจัดสวนหย่อมภายในศาลเพื่อส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในบริเวณหน่วยงาน

 

ศาลยุติธรรมเปิดให้บริการยื่นประกันออนไลน์ผ่านระบบ CIOS

 
E-Learning

                        

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
ปฏิทินนัดความ

 >>>>> บันทึกจองนัดคิวประชุมผ่านจอภาพ   <<<<<    

            หรือสแกน >>>><<<<

หมายเหตุ   1. นัดอ่านคำพิพากษาคดีทุกวันยกเว้นวันจันทร์ รับวันละ 3 คดี เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา
               2. นัดสืบพยานทางจอภาพทุกวันยกเว้นวันจันทร์ รับวันละ 1 คดี เวลา 09.00 - 16.30 นาฬิกา
               3. กรุณาตรวจสอบวันนัดที่ว่างก่อนจองคิวนัดประชุมผ่านจอภาพ