Accessibility Tools

ศาลจังหวัดเดชอุดม
Detudom Provincial Court
News
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2567 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม ให้การต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานีและคณะผู้พิพากษาสมทบ ในโอกาสเดินทางมารับรายงานตัวและติดตาม ผลการปฏิบัติตาม คำพิพากษาหรือคำสั่งศาลของเด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตอำนาจศาลจังหวัดเดชอุดม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม มอบหมายให้นายจรูณศิลป์ บุอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดเดชอุดม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพในการปลดทำลายสำนวนความและเอกสารประจำปี พ.ศ. 2567 ประกาศ - การยื่นเสนอราคาเพื่อคัดเลือกผู้เช่าร้านสวัสดิการถ่ายเอกสารเพื่อบริการประชาชนและสัญญาเช่าโรงอาหาร

ศาลยุติธรรมเปิดให้บริการยื่นประกันออนไลน์ผ่านระบบ CIOS

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
ปฏิทินนัดความ

 >>>>> บันทึกจองนัดคิวประชุมผ่านจอภาพ   <<<<<    

            หรือสแกน >>>><<<<

หมายเหตุ   1. นัดอ่านคำพิพากษาคดีทุกวันยกเว้นวันจันทร์ รับวันละ 3 คดี เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา
               2. นัดสืบพยานทางจอภาพทุกวันยกเว้นวันจันทร์ รับวันละ 1 คดี เวลา 09.00 - 16.30 นาฬิกา
               3. กรุณาตรวจสอบวันนัดที่ว่างก่อนจองคิวนัดประชุมผ่านจอภาพ