ศาลจังหวัดเดชอุดม
Detudom Provincial Court

ผู้ประนีประนอมศาลจังหวัดเดชอุดม