ศาลจังหวัดเดชอุดม
Detudom Provincial Court
ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาล