ศาลจังหวัดเดชอุดม
Detudom Provincial Court

ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเดชอุดม