ศาลจังหวัดเดชอุดม
Detudom Provincial Court

กลุ่มงานคลัง