ศาลจังหวัดเดชอุดม
Detudom Provincial Court

image

ศาลจังหวัดเดชอุดม

ติดต่อเรา

 ที่ตั้ง

999 หมู่19 ถนนสถลมาร์ค

อำเภอเดชอุดม

จังหวัดอุบลราชธานี 34160โทรศัพท์

โทรศัพท์ 045-251583 

    งานไกล่เกลี่ย  045-429310

โทรสาร  045-210871

 อีเมล์

dudc@coj.go.th

 

 Social