ศาลจังหวัดเดชอุดม
Detudom Provincial Court

เกี่ยวกับหน่วยงาน
image

ศาลจังหวัดเดชอุดม

ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการกำหนดระยะเวลาการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรม

image เอกสารแนบ