ศาลจังหวัดเดชอุดม
Detudom Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดเดชอุดม

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม ให้การต้อนรับนายประมวล นิลกลาง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานฎีกา พร้อมด้วยคณะตรวจประเมินคัดเลือกศาลดีเด่นในระดับประเทศกลุ่มศาลจังหวัด และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่มศาลจังหวัด
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา นายสมพร ศรีกฤษณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการ ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดเดชอุดม ให้การต้อนรับนายประมวล นิลกลาง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานฎีกา พร้อมด้วยคณะตรวจประเมินคัดเลือกศาลดีเด่นในระดับประเทศกลุ่มศาลจังหวัด ตามโครงการจัดประกวดคัดเลือกศาลดีเด่นเพื่อประชาชน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1) โดยศาลจังหวัดจังหวัดเดชอุดม ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนในกลุ่มศาลจังหวัดจากจำนวน 17 ศาล ในเขตอำนาจสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ในการคัดเลือกศาลดีเด่นเพื่อประชาชน  ในระดับประเทศของสำนักงานศาลยุติธรรม  ซึ่งเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ศาลจังหวัดเดชอุดม  ได้รับการคัดเลือกเป็นศาลดีเด่นกลุ่มศาลจังหวัด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จากกลุ่มศาลจังหวัดที่เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 18 ศาล จากศาลจังหวัดทั่วประเทศ 112 ศาล เป็นขวัญและกำลังใจสำหรับบุคลากรศาลจังหวัดเดชอุดมในการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ณ ศาลจังหวัดเดชอุดม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี