ศาลจังหวัดเดชอุดม
Detudom Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดเดชอุดม

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ"เพิ่มความรู้เกี่ยวกับทักษะการยิงปืนขั้นพื้นฐาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและการใช้อาวุธปืนที่ถูกต้อง
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566  เวลา 13.00 นาฬิกา นายสมพร ศรีกฤษณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ"เพิ่มความรู้เกี่ยวกับทักษะการยิงปืนขั้นพื้นฐาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยของเจ้าพนักงานตำรวจศาลโครงการฯดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้อาวุธปืนและฝึกยิงอาวุธปืนของบุคลากรภายในหน่วยงาน ให้รู้จักการใช้อาวุธปืนชนิดต่างๆที่ถูกต้อง เช่น ปืนสั้นขนาด 9 ม.ม.แบบแมกกาซีน และปืนลูกซองยาว เป็นต้น ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์สถานที่และครูฝึกยิงปืนจากกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่ 225 เดชอุดม ตำบลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี