ศาลจังหวัดเดชอุดม
Detudom Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดเดชอุดม

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม เข้าร่วมประชุมสภากาแฟอำเภอเดชอุดม ประจำเดือน มีนาคม 2566
image

image รูปภาพ
image
image
image
image

วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 7.30 นาฬิกา นายสมพร ศรีกฤษณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม พร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรม เข้าร่วมประชุมสภากาแฟอำเภอเดชอุดม ประจำเดือน มีนาคม 2566 เพื่อประชุมปรึกษาข้อราชการและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพื้นที่อำเภอเดชอุดม โดยนายกองโทเสนีย์ มะโน นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมอำเภอเดชอุดม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี