ศาลจังหวัดเดชอุดม
Detudom Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดเดชอุดม

ศาลจังหวัดเดชอุดม ร่วมกิจกรรมจัดสวนหย่อมภายในศาลเพื่อส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในบริเวณหน่วยงาน

วันที่ 24 มกราคม 2566  เวลา 08.30 นาฬิกา นายสมพร ศรีกฤษณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการ บุคลากรภายในศาลจังหวัดเดชอุดม ร่วมกิจกรรมจัดสวนหย่อมภายในศาล เพื่อส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในบริเวณหน่วยงาน โดยจัดสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่ภายในศาลให้น่าอยู่ มีภูมิทัศน์สวยงามเป็นที่ประทับใจแก่ประชาชนผู้มารับบริการ เพื่อให้สภาพบรรยากาศเอื้ออำนวยต่อการทำงานและสนับสนุนวิถีการทำงานอย่างมีความสุขและเพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดเดชอุดม ตำบลเมืองเดช  อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image