Accessibility Tools

ศาลจังหวัดเดชอุดม
Detudom Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดเดชอุดม

ห้องพิจารณาคดี และ แบบคำร้องขอพิจารณาคดีทางออนไลน์image

>>>>>คลิก>>บัญชีนัดพิจารณาคดีศาลจังหวัดเดชอุดม<<<<<     

     รายการห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ศาลจังหวัดเดชอุดม     

!!! เพื่อให้เห็นรายละเอียดให้ครบถ้วน กรณีใช้โทรศัพท์ Smart Phone กรุณาปรับเป็น "เว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ทอป" !!!